Spir varsler herved om igangsetting av endring innenfor gjeldende reguleringsplan for Horten sykehus. Forslagstiller er Horten Medisinske Senter KF, og plankonsulent er Spir Arkitekter AS. Planområdet er på ca. 14 dekar.

Link til kunngjøringsannonse trykk her.