Verftet på Ørsnes består av 13 selveierleiligheter på bryggekanten der alt ligger til rette for god livskvalitet med nærhet til sjøen og en flott utsikt på tomten til båtbygger Trond Huseklepp.
Prosjektet har vokst frem i et entusiastiskt og engasjert samerbeid med byggherren og har resultert i unike utsiktsleiligheter i et bygg med høy arkiektonisk kvalitet.
Se hele prospektet på sidene til DNB Eiendom