NY MEDARBEIDER

Vi ønsker Anne Gyrid Skoe velkommen til Spir.

KK 3741

Anne Gyrid Skoe er utdannet Master i Arkitektur ved AHO, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i 2013.

Hun kommer til SPIR med særlig erfaring innen småhuskategorien; eneboliger, hytter og turistveiprosjekter.

Anne Gyrid har gjerne fokus på stedstilpasning, hvor forholdet mellom omgivelsene og arkitekturen står sentralt.