NY ANSATT

X KK 2743

Thea er nyutdannet med Master i By- og Regionplanlegging fra NMBU og har i tillegg studert et halvt år ved James Cook University i Cairns, Australia


Hennes masteroppgave omhandlet forvalting og fysisk utforming av semi-offentlige soner og hvordan dette kan knyttes opp mot målsettingene om å skape attraktive og levende sentrumsområder i Skien sentrum.


Vi ønsker Thea velkommen til oss