NYE ANSATTE

Vi ønsker Per Andreas, Martin og Ragnhild velkommen til Spir.

Sammenslått
KK 1974

Per Andreas Juni ble utdannet til sivilarkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo i 2000

Han kommer fra Enerhaugen Arkitektkontor AS hvor han har jobbet med komplekse kultur/ museums prosjekt og mindre boligprosjekt.

Fra tidligere har han erfaring med prosjekter innen skole-/undervisning, næringsbygg, hytter og boliger i varierende størrelser.

KK 004710

Martin Monrad Andersen er utdannet Master i Arkitektur ved AHO, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i 2014.

Han kommer til SPIR fra Make Arkitekter AS med allsidig erfaring innen prosjektering, detaljregulering, søknadsprosess og gjennomføring av boliger og komplekse bygg for store aktører.

Vår nye medarbeider er opptatt av å fremme de beste løsningene og skape god arkitektur gjennom en tverrfaglig, målrettet og praktisk tilnærming til faget.

KK 01034

Ragnhild Andersson Jordtveit avla diplom ved Kunstakademiets Arkitektskole i København i 2010.

Hun har bred erfaring innen bolig og næringsbygg fra Arcasa Arkitekter AS, før hun tiltrådde som Rådgiver i byutvikling i Vestfold og Telemark Fylkeskommune i 2019.

Ragnhild arbeider med en eksperimenterende og utforskende tilnærming i prosjekter, gjennom bruk og visualisering av materialer, lys og form med fokus på bærekraftig arkitektur.