PRAKSISPLASS HOS SPIR

19621 modell 3

Spir Arkitekter søker BYREG-student til praksisplass høsten 2022

Det legges opp til at praksisplassen vil kunne gjennomføres med godkjente studiepoeng gjennom faget PRAK200.

SPIR er et arkitektkontor med 33 ansatte innen fagfeltene: arealplan, arkitektur, interiørarkitektur, teknisk tegning og visualisering.

Som praktikant hos oss vil du få delta i et mangfoldig og godt fagmiljø. Du vil få muligheten til å forme ditt eget læringsutbytte og vi vil sammen utarbeide en prosjektplan for praksisperioden.
Du vil bla. kunne få praktisk erfaring i:

  • Focus Arealplan
  • Archicad
  • Deltagelse i planprosesser
  • Utarbeidelsen av reguleringsplaner
  • ROS-analyser

Hvis det er noe spesielt du ønsker å fordype deg i eller lære mer om, ta kontakt så kan vi se hva vi får til!

Søknader sendes til thea@spir.no innen 25. april.

Send oss litt informasjon om deg, hvilket studieår du er på, dine interesser innenfor fagfeltet og evt. hva du ønsker å få ut av praksisplassen.

Vi er fleksible i forhold til omfanget av praksisperioden, studiepoeng og arbeidstid.

Hvis du har spørsmål ang. praksisplassen kan du kontakte Struktura eller Thea Oland i Spir direkte (tlf. 900 76 915).