SAMARBEIDSAVTALE MED STRUKTURA

NMBU 057343 lett
Foto: NMBU

Struktura er en linjeforening drevet av og for studentene ved det femårige masterprogrammet By- og regionplanlegging (M-BYREG). Sammen med Struktura vil vi bla. jobbe mot et tettere samarbeid mellom studentene og arbeidslivet, og bidra til å skape en arena for erfaring- og kunnskapsutveksling.

I første omgang skal arkitekt Thomas Nesheim og arealplanlegger Thea Oland fra Spir holde temapresentasjon for studentene på Ås. I presentasjonen skal vi snakke om hvordan vi bruker Spacemaker i praksis og hvordan vi benytter renderinger og visualiseringer i reguleringsplaner.

Mer informasjon finnes på Strukturas hjemmeside og facebook-arrangementet for presentasjonen finner du her.

Vi ser også på mulighetene for å kunne tilby praksisplass hos oss høsten 2022, dette vil da være en del av studentenes studieprogram med godkjente studiepoeng!

Vi gleder oss til å bygge nye broer med de unge spirene innenfor fagfeltet!

Logo Struktura stor farger 15 02 2022 crop
Ås pentagon TO