SPIR PUBLISERT I ARKITEKTUR N

Solid, industriell boligbygging á 2019

Ikke siden 1951 har tidsskriftet Arkitektur N utgitt av Norske arkitekters landsforbund hatt et kommersielt boligprosjekt på forsiden. Arkitektur N er opptatt av boligkvalitet og å balansere spalteplass viet kritikere og de som jobber med å høyne bokvalitet i kommersiell boligbygging. Arkitektur N følger opp med fire presentasjoner av solid, industriell boligbygging á 2019.

Spir er i denne utgaven representert med leilighetsbyggene på Kaldnes i Tønsberg med et oppslag over 4 sider.

Signaturen og Sjøfront I og II, 7 leilighetsbygg langs Kanalen i Tønsberg beliggende i et tidligere industriområde og skipsverft på Kaldnes.

1

Transformasjon av industriområde til boliger ved Kanalen

Spir Arkitekter har hatt ansvar for reguleringsplanen for det tidligere industriområdet på Kaldnes langs Kanalen i Tønsberg. Boligprosjektene Sjøfront I og II, sammen med Signaturen på 13 etasjer er de to første byggetrinnene hvor Spir har ansvar for design, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Spir har også hatt ansvar for å tilrettelegge for bryggevandring i front av boligbyggene.

Det har vært utfordrende med høyhuset Signaturen som delvis er fundamentert i vannet og vekslende vind- og værforhold i byggeperioden. Vinduer og glassfelt måtte lastes inn fra lekter på sjøsiden.

4
3

Spektakulær beliggenhet

Beboerne i Sjøfront og Signaturen har fantastisk utsyn mot Vestfjorden, Slottsfjellet, Brygga i Tønsberg, Jarlsberg hovedgård og båttrafikken i Kanalen. Samtidig har de kort gangavstand til Tønsberg sentrum. Kaldnes er i utvikling og det finnes matvarebutikk, bakeri, kafeer, spisesteder og kulturhuset Støperiet på bakkeplan.

Spir 14
Spir 1