ÅSVEIEN 20B

Ny enebolig på Nøtterøy

Aasveien 4
Aasveien 5
Adresse
Nøtterøy/Høneberget
Tiltakshaver
Andreassen/Enoksen
Utbygger
HWA - Byggmester Harald W Andersen & sønn AS
Areal
200m2
Byggeår
2019
Kontaktperson
Joachim Meinich Andreassen
joachim@spir.no
97 57 16 32

Huset er satt opp på en liten tomt med luftig beliggenhet. Bygget består av to formelementer: Hovedvolumet, et rasjonelt byggeri over to fulle etasjer, og et horisontalpreget sekundærvolum bestående av carport, sportsbod og pergola. De to hovedformene er vinklet i forhold til hverandre og følger viktige retninger på tomten.

1. etasje inneholder soverom, bad, teknisk rom og en liten TV-stue som også fungerer som gjesterom.

2. etasje utgjør halve husets areal og består av ett stort åpent rom. Etasjen inneholder stue, kjøkken og hobby/arbeidssone. En sentral rettløpstrapp fungerer som eneste rominndeler, og skjermer kjøkkenet fra de øvrige oppholdssonene.

Aasveien 3
Aasveien 6
Aasveien 7
Aasveien 2