GANGTÅRNET HORTEN HAVN

Bastø Fosen etablerer nye kontorer som tilbygg til det nedlagte gangtårnet på fergekaia i Horten.

Horten havn 25
Adresse
Horten
Tiltakshaver
Horten Havnevesen
Utbygger
Horten Havnevesen
Virksomhet
Bastø Fosen
Byggeår
Under oppføring
Prosjekt
Gangtårnet Horten havn
Kontaktperson
Fredrik Bogre
fredrik@spir.no
92 03 90 20

Bastø Fosen transporterer årlig 1,8 millioner biler og 3,7 millioner mennesker mellom Horten og Moss. Nytt kontorbygg for Bastø Fosen skulle bygges på fergeleiet til person- og bil-fergene.


Det gamle gangtårnet brakte passasjerer og varer mellom kai og ferge via rampe, trapp og heis. Tårnet vitner om tidligere drift og er et viktig landemerke i teknologi- og havnebyen Horten.


I dag ligger gangtårnet brakk og er ikke lenger i bruk. Horten havnevesen ønsket å gjenbruke det gamle betongtårnet. Gjenbruk av betong representerer en miljøgevinst.

Plan fasade og snitt 02
SPIR Presentasjon A3 Gangtårnet Horten Havn Side 09 copy
Horten havn 08

SPIR har tegnet nytt kontor for Bastø Fosen som eier og drifter båtene. I samarbeid med Horten havn lanserte vi idéen om å bruke det nedlagte gangtårnet som en aktiv del av et nytt kontorbygg. Det gamle gangtårnet fungerer som vertikal kommunikasjon i det nye kontorbygget med servicefunksjoner som trapp, heis og teknisk rom. Tårnet forteller historien om og representerer et element i en av Norges viktigste kommunikasjonsårer for transport av biler og passasjerer. Bygningsvolumene som inneholder kontorer plasseres horisontalt og glir forbi det vertikale tårnet. Komposisjonen av bygningsvolumene understreker dermed bevegelse og transitt samtidig som kontorvolumet forankres i tårnet.

Horten havn 23
Horten havn 19
Horten havn 21