GOKSTAD AKADEMIET

Mulighetsstudie for Gokstad Akademiet

Gokstad Akademiet illustrasjon 3 sett fra Thor Dahls gate
Adresse
Sandefjord
Prosjekt
Gokstad Akademiet

Spir er stolte av å vise frem mulighetsstudiet vi har utarbeidet for Gokstad Akademiet i Sandefjord. Prosjektet viser nye lokaler for Gokstad akademiet plassert på Tivolitomta, sentralt i Sandefjord sentrum. Nybygget kunne romme inntil 1.000 studenter og 200 ansatte.

Gokstad Akademiet illustrasjon 4 adkomst i nytt byrom

Tivolitomta er en viktig arealreserve i Sandefjord sentrum og vil knytte byen nærmere fjorden hvis den disponeres riktig. Å fylle deler av dette arealet med en tyngre utdanningsinstitusjon vil være vitaliserende for publikumsflyten på bakkeplan. I arbeidet med prosjektet har det blitt tydelig at byggets primære funksjon i bymiljøet er å kople rekreasjonsarealene i Badeparken med Thor Dahls-gate.

Ved å løfte store deler av Gokstad akademiet opp på søyler får man et nytt overdekket byrom som kopler grøntarealene i vest og øst sammen. Det nye plassrommet vil kunne få en annen karakter i Torget og parkene og kunne bli en hybrid mellom torg og park. Byrommet vil i stor grad preges av skolens studenter og ansatte, men også tilknyttede firmaer og øvrige besøkende. Badeparken vil i sin tur få en ytterligere aktiv plassering der den blir liggende mellom Hjertnes kulturhus og Gokstad akademiet.

De nye grønne forbindelseslinjene øst-vest vil bli viktige og vitale, på lik linje med dagens nord-sør-akser mot fjorden. Gokstad akademiets sentrale plassering vil styrke byens puls gjennom alle døgnets tider og er med dette med på å skape en aktiv og trygg by.

Gokstad Akademiet illustrasjon 8 sett høyt fra nordvest
Gokstad Akademiet illustrasjon 2 nytt byrom
Gokstad Akademiet illustrasjon 5 studentboliger med fellesareal