HIMALAYA TANDOORI AS

Himalaya Tandori, nytt tilskudd til Horten havn

Modell 2 2
Modell 1 1
Adresse
KOMB15 Horten havn, Horten kommune
Tiltakshaver
Himalaya Tandori AS
Utbygger
Himalaya Tandori AS
Virksomhet
Restaurant
Byggeår
Detaljregulering
Prosjekt
Himalaya Tandori
Kontaktperson
Andreas H. Ilstad
andreas@spir.no
90 27 70 21

Eier av restauranten Himalaya Tandori har planer om å bygge ca. 2500 m2 innerst i Horten havn. Spir er engasjert i utvikling av Detaljregulering og skisseprosjekt som underlag for regulering. Tomten ligger sentralt i Horten havn i et område som står foran en tid med transformasjon fra havnerelatert virksomhet til bolig, næring og offentlige bygg. Oppdragsgiver har visjoner om at prosjektet skal bli Horten bys hjerte med publikumsrettede funksjoner, som spisested, bar, kafé, utleielokale for selskaper, konserter og annet.

Modell 3 3

Spirs illustrasjoner, som er underlag til detaljregulering, viser et sammensatt bygg med referanser til omkringliggende bebyggelse i oppbygging av volum og takform.