x

Del denne siden

Kontakt - Spir
SPIR ARKITEKTER AS

BESØKSADRESSE:
RAMBERGVEIEN 1, 6. ETG,
3115 TØNSBERG

POSTADRESSE:
PB. 18, 3119 TØNSBERG

Tel: 33 38 18 80
E-post: post@spir.no
AVDELING SANDEFJORD:
RÅDHUSGATA 11, 2. ETG,
3211 SANDEFJORD

ORG.NR: 920 420 877
EIERFORHOLD: AKSJESELSKAP

DAGLIG LEDER:
Sven Krohn

STYRELEDER:
Espen Thorbjørnsen

AKSJONÆRER:
Sven Krohn
Tom Thodesen
Tore Jahnsen
Arthur Botten
Kristian Ottesen
Solveig Margareta Halle
Marius Grimsæth

SENTRAL GODKJENNING

KOMPETANSE:
Arkitektkontorets samlede erfaring og kompetanse dekker et bredt spekter av tjenester innenfor arkitektur, interiørarkitektur og arealplanlegging.

Kompetanseområdet spenner fra utredninger og overordnede planer til regulering og design av bolig-, nærings-, skole og helsebygg. Kontoret er medeier i bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene i Norge.

VELKOMMEN TIL SPIR

Det er hyggelig at du tar deg en tur gjennom nettsidene våre, men du er også velkommen til å besøke oss på Kaldnes, rett over gangbroen fra Brygga i Tønsberg.

Her vil du bli tatt i mot av åpne, ærlige og ryddige medarbeidere. Og du vil møte et spennende fagmiljø innen arkitektur, interiørdesign og arealplanlegging. Vi jobber alltid for å skape løsninger som overgår det forventede, og som er i balanse med ønsker og behov for alle oss som bor, lever, besøker, jobber, lærer og leker i regionen. Med gjensidig respekt skal vi sammen skape det beste prosjektet for deg og våre omgivelser.

Daglig leder
Sven Krohn