SCANROPE

Spir Arkitekter fikk 2. plass i arkitektkonkurransen for Scanropetomta i Tønsberg.

Kulturbygg fra sjøen
Vis mer om SCANROPE