HIMALAYA TANDORI

Himalaya Tandori 1 2

Horten havn står overfor mulig transformasjon fra havnerelatert virksomhet til et vitalisert område for bolig, næring, offentlige bygg og publikumsrettede funksjoner. SPIR er engasjert i utvikling av Detaljregulering for restauranten Himalaya Tandori med planer om å bygge ca. 2500 m2 innerst i havnen.

Illustrasjoner v/Spir Arkitekter

Himalaya Tandori 1 3
2106 illustrasjonsplan