SPACEMAKERSERTIFISERING

Spacemaker

Spir har gleden av å presentere tre av vår dyktige medarbeidere som nye Spacmaker partnere.

Andreas, Thomas og Ragnhild er blitt sertifiserte brukere av programvaren som hjelper oss og våre kunder med konsept og analysearbeid i utviklingsfasen av prosjekter med stor kompleksitet.

Med dette er Spir blant et begrenset antall arkitektkontorer i Norge som kan tilby våre kunder denne tjenesten. Spacemaker bruker kunstig intelligens til å utføre analyser som gir optimale og bærekraftige løsninger.

«Bruk av programvaren Spacemaker vil i høy grad forenkle de innledende arbeidene med analyse og konsept. Ved å kunne beregne både arealer, leilighetsmiks og høyder, samtidig som man har kontroll på dagslys, solforhold og støyproblematikk, kommer man raskere til mål og får også et mer solid og robust forslag."
Spacemaker