SPACEMAKER - SERTIFISERT BRUKER

TIL PLANINITIATIV wind 2023 07 05 170315

Spir har en dyktig medarbeider med sertifisering som bruker av verktøyet Spacemaker.

Ragnhild benytter programvaren som hjelper oss og våre kunder med konsept og analysearbeid i utviklingsfasen av prosjekter med stor kompleksitet.

Med dette er Spir blant et begrenset antall arkitektkontorer i Norge som kan tilby våre kunder denne tjenesten. Spacemaker bruker kunstig intelligens til å utføre analyser som gir optimale og bærekraftige løsninger.

Videre konsept noise road 2023 07 05 170643


«Bruk av programvaren Spacemaker vil i høy grad forenkle de innledende arbeidene med analyse og konsept. Ved å kunne beregne både arealer, leilighetsmiks og høyder, samtidig som man har kontroll på dagslys, solforhold og støyproblematikk, kommer man raskere til mål og får også et mer solid og robust forslag."
Spacemaker