BOLSTAD KULTUR- OG MESTRINGSGÅRD

Nytt flerbruks- og forsamlingslokale

IMG 9790
Adresse
Sande, Vestfold og Telemark fylke
Tiltakshaver
Brunstad Kristelige Menighet Drammen
Byggeår
2021
Prosjekt
Bolstad Kultur- og Mestringsgård
Kontaktperson
Katrine Jakobsen
katrine@spir.no
91 30 37 73

Fra regulering til detaljprosjektering har Spir vært med å tegne et nytt flerbruks- og forsamlingslokale på Bolstad gård i Sande. Det har i utformingen av prosjektet vært viktig å skape en relasjon til det det eksisterende gårdsanlegget både med formgivning og materialbruk. Bygningen er i 2 etasjer med en loftetasje, og ligger i fallende terreng.

Med materialer av rødmalt treverk i kombinasjon med skifer og rød takstein, og detaljeringen hvor overgangen mellom vegg- og takflate er gjort enkel uten takutstikk, fremstå bygget som en moderne tolkning av en tradisjonell låvebygning.

Oppdatert fotomontasje Feb2020

Hovedbygningens bredde tilsvarer tilliggende ridehalls bredde, og for å redusere volumets virkning i jordbrukslandskapet er det tilbygg i nord, sør og øst.

Gavlvegg mot hage i sør er formgitt etter gavlvegg på tilliggende våningshus. Takflaten er brutt opp ved bruk av en kombinasjon av rød takstein og rødt tretak. Overgangen i materialene danner linjer som relaterer seg til gesims- og mønehøyder på gårdsbebyggelsen.

Hovedinngangen ligget i byggets nedre etasje, nært tilknyttet tilhørende parkeringsplass. En romslig foaje med store glassflater strekker seg herfra og opp i 2 etasje. Fra 2. etasje med gårdskafé og forsamlingssal kan en gå rett ut i hagen tilhørende gårdsanlegget.

IMG 9788