STOKKE UNGDOMSSKOLE

Tilbygg på Stokke ungdomskole

DSC5303
Adresse
Stokke
Tiltakshaver
Stokke kommune
Utbygger
Bygg og Maskin AS
Areal
3870 m2 BRA
Byggeår
2018
Prosjekt
Stokke Ungdomsskole
Kontaktperson
Solveig Margareta Halle
solveig@spir.no
93 02 48 18

Stokke ungdomsskole er nybygg og tilbygg til eksisterende ungdomsskole. Skolen ligger i tilknytning til idrettsanlegg i landlige omgivelser i utkanten av Stokke sentrum. Nybygget rommer undervisningsareal med baseareal, spesialrom, kantine, sitteamfi, møterom, tekniske rom, kontor og arbeidsrom for administrasjon og ansatte.

Allrommet med kantine, personalkantine og sitteamfi er storstua i nærmiljøet. Arealet knytter sammen funksjoner som musikkrom, bibliotek og skolekjøkken og er godt tilrettelagt for sambruk og bruk utenom skoletid.

Interiør, fargebruk, materialer og belysning bidrar til å definere gode rom, møteplasser og romforløp. Spesialrommene er eksponert for visuell kontakt mellom inne og ute.

Utearealet er tilrettelagt med fokus på fysisk aktivitet og undervisning.

DSC5392
Stokke ungdomskole 1
Stokke ungdomskole 2
Stokke ungdomskole 5
DSC5367