UVDAL LODGE

I fantastisk fjellandskap 1000 moh. oppføres 12 nye fritidsleiligheter i Uvdal

Uvdal Lodge Overtagelse 64 scaled Kopi
Adresse
Uvdal, Nore og Uvdal kommune
Tiltakshaver
Pancom AS, Uvdal Apartments AS
Utbygger
Heimgard Bolig AS
Areal
BRA leiligheter: 80-110 m²
Byggeår
2022
Prosjekt
UVDAL APARTMENTS
Kontaktperson
Solveig Margareta Halle
solveig@spir.no
93 02 48 18

Øverst i Uvdal Alpinsenter ligger 12 nye fritidsleiligheter, tegnet av SPIR arkitekter.
Leilighetene er fordelt på to bygg, og varierer i størrelser fra 80-110 m² BRA.

Uvdal Apartments ligger på 1000 moh. med vidstrakt utsyn over dalen og inntil tilbringerløype til skianlegget. Tomten er relativ smal i skrående terreng, og byggene blir naturlig plassert med lengderetningen langs etter kotene.

Byggene er tilpasset den klassiske hyttestilen og oppføres i tradisjonelt bindingsverk, med stående ytterkledning i skifergrå farge, mørke farger på dører, vinduer og detaljer. Sammensatte, asymmetriske saltak skaper et bølgende tak, med et moderne utrykk. Med møneretning ut mot dalen åpnes fasaden opp, med store generøse vindusfelt, som gir fantastisk utsikt over fjellene og dalen.

Samtidig som det er gode dagslysforhold inne i alle leilighetene. Alle leilighetene har romslige terrasser eller privat uteplass mot dalen, og felles samlingssteder for lek og opphold.

Foto: Heimgard Bolig AS
Illustrasjoner til salgsprospektet : SPIR Arkitekter

Uvdal Lodge Overtagelse 6 scaled
Uvdal Lodge Overtagelse 59 scaled Kopi Kopi
Leilighet 3 panorama
Leilighet 4 kjøkken utsikt
Leilighet 4 kjøkken 2