ARENFELDTSVEI

Stedstilpasset leilighetsbygg på Teie

Teie 02 rev
Adresse
Teie, Nøtterøy
Tiltakshaver
Arenfeldtsvei 12 AS
Areal
BRA 1 800 m²
Byggeår
2020
Prosjekt
Arenfeldtsvei 12 og 14
Kontaktperson
Kristian Borrebæk
kristian.b@spir.no
90 74 20 94

Fra 2014 utførte SPIR Arkitekter mulighetsstudier og detaljregulering på Teie, som førte videre til detaljprosjektering av et moderne boligprosjekt, bestående av 16 leiligheter, fordelt på to bygg.

Takformen er tilpasset eksisterende bebyggelse, som gir en tilhørighet for bygningene.

Leilighetene varier fra 77 til 119 m², og oppfattes som romslige og komfortable med kvalitetsmaterialer, moderne design og rene linjer.

Store vindusåpninger gir god utsikt, samt godt lysforhold inne i leilighetene.
Utvendige overflater er mur/stein, puss og tre som skaper variasjon i fasadene.

Vegetasjon, utvendige plantekasser og levegger i ubehandlet tre skaper gode uteområder og separerer felles- og private uterom.

Teie 06 rev
Teie 07 rev
Ørsnesallèen flyfoto