ELVELØKKA

Nytt leilighetsbygg i Porsgrunn

Leilighetsillustrasjon 3
Adresse
Osebakken, Porsgrunn kommune
Tiltakshaver
Alfa Eiendom AS
Utbygger
Seltor AS
Byggeår
Ferdigstilt i 2022
Prosjekt
Elveløkka
Kontaktperson
Martin Monrad Andersen
martin@spir.no
98 45 42 73

I en av de eldste bydelene i Porsgrunn, på østsiden av Skienselva ligger et nylig oppført leilighetsbygg tegnet av Spir. Bygningsvolumets formspråk henspeiler til Gamle Tekniker’n som er en av byens historiske bygninger. Utformingen med saltak gjentas og tydelige sprang i fasaden gir skjermede og mer private uterom for leilighetene. Miljøbevisst fasadekledning i tre, spiller på lag med småhusbebyggelsen rundt omkring Osebakken.


På østsiden er det etablert svalganger som gir gjennomgående leiligheter med gode lysforhold. Dette forsterkes spesielt i øverste etasje, hvor himlingen går helt opp med saltaket og gir en større variasjon i leilighetene. Svalgangen er også tegnet med en liten avstand fra fasaden, med mindre broer inn til inngangene til leilighetene. Her dannes det semi-private arealer med plass til å nyte morgensolen.

Leilighetsillustrasjon 1
Leilighetsillustrasjon 2
Leilighetsillustrasjon 4