ELVELØKKA

Nytt leilighetsbygg i Porsgrunn

Leilighetsillustrasjon 3
Adresse
Osebakken, Porsgrunn kommune
Tiltakshaver
Alfa Eiendom AS
Utbygger
Seltor AS
Byggeår
Under oppføring
Prosjekt
Elveløkka
Kontaktperson
Martin Monrad Andersen
martin@spir.no
98 45 42 73

I en av de eldste bydelene i Porsgrunn, på østsiden av Skienselva bygges det nå er nytt leilighetsbygg tegnet av Spir. Formspråket av volumet spiller mot Gamle Tekniker’n som er en historisk bygning for byen. Utformingen med saltak speiles og med sprang i fasaden gir det skjermet og mer private uterom for leilighetene. Miljøbevisst fasadekledning i tre, spiller bygget med småhusbebyggelsen rundt omkring Osebakken.


På østsiden etableres det svalgang som gir gjennomgående leiligheter med gode lysforhold. Dette forsterkes spesielt i øverste etasje, hvor himlingen går helt opp med saltaket og gir en større variasjon i leilighetene. Svalgangen er også tegnet med en liten avstand fra fasaden, med mindre broer inn til inngangene av leilighetene. Her dannes det semi-private arealer med plass til å nyte morgensolen.

Leilighetsillustrasjon 1
Leilighetsillustrasjon 2
Leilighetsillustrasjon 4