EXTRA DR. MUNKS GATE

Miljøvennlig pilotprosjekt i Porsgrunn - BREEAM-NOR Very good

Untitled 5
Adresse
Dr. Munks gate 6/Grenmarsvegen 3 Porsgrunn
Tiltakshaver
Dr. Munks gate 6 Porsgrunn AS
Areal
1200 m² BTA butikk og utomhusarealer
Byggeår
2023
Prosjekt
EXTRA DR MUNKS GATE
Kontaktperson
Kristian Borrebæk
kristian.b@spir.no
90 74 20 94


Spir har vært med på å planlegge Coop Norge Eiendoms nye miljøsatsing i Dr. Munks gt. 6 i Porsgrunn. Næringsbygget er designet med fokus på tiltak og løsninger for energi, miljø og klima, som samlet gir en høy energieffektivitet og bærekraftige løsninger.

Utstrakt bruk av massivtre og lavkarbonbetong er med på å redusere utslipp fra bygget, og solcelleanlegg på tak tilfører egenprodusert energi.

Etter ferdigstillelse har EXTRA i Dr. Munks gate 6 oppnådd sertifiseringsnivå BREEAM-NOR Very good.

Dr Munks gate FEB23 rette BREEAM tekst
IMG 0779
IMG 0797
0601 1 til some rev