HASLEVANGEN 14

Nytt boligprosjekt med bærekraftsambisjoner på Hasle

Fra nord
Adresse
Haslevangen 14, Oslo
Tiltakshaver
Moro AS
Virksomhet
Boliger
Areal
11 650 m2
Prosjekt
Forprosjekt / rammesøknad
Kontaktperson
Kristian Borrebæk
kristian.b@spir.no
90 74 20 94

Haslevangen 14 er et nytt boligprosjekt på Hasle, med Krydderhagen og Vinslottet som nærmeste nabo. Prosjektet består av 136 boenheter fordelt på 7 bygg med felles parkeringsanlegg og tilhørende utomhusanlegg.

Prosjektet har bærekraftsambisjoner og det er blant annet gjennomført en ombrukskartlegging, utført av Resirquel, med det formål å identifisere og analysere bygningskomponenter for ombruk, dvs. å bruke produkter eller materialer på nytt til samme formål som før, uten at det må bearbeides vesentlig. Det planlegges ombruk av deler av eksisterende byggematerialer, blant annet til bruk i prosjektets uteområder.

RETNINGER 17 10 2023
NEDTRAPPING 17 10 2023
TILKNYTNING 17 10 2023

Fra 1937 til 2006 lå vinmonopolets hovedkontor og sentralanlegg på Hasle i enden av T-krysset som Haslevollen og Haslevangen danner der de møtes. (...) Vinmonopolet skulle ende opp med å bli det mest nevneverdige i området rundt Hasle, faktisk så mye at Haslevollen hos den alminnelige befolkningen altså mest blir husket som en snarvei fra nabogata Grenseveien rett til polet. Slik skulle det fortsette å være frem til 2006 da de flyttet hovedkontoret til Akersgata på St. Hanshaugen.

- www.norgeshistorie.no
Foto Louis Eriksen Vinslottet Oslo Museum lastet ned 18 10 2023
Foto: Louis Eriksen

Byggene er planlagt sammenbygd i rekke på tomten fra sør til nord og ligger parallelt med Haslevangen. Byggene har en variasjon i fotavtrykk og ligger forskjøvet for å bryte opp volumene. Byggene varierer også i høyde og brytes ytterlig opp med to portaler gjennom prosjektet. Utstrakt bruk av tegl og puss som fasademateriale gir prosjektet en tilknytning til omkringliggende bebyggelse.

Plankart Alt 1 lastet ned 18 10 2023 cut


LPO Arkitekter har utarbeidet skisseprosjektet som lå til grunn for detaljreguleringen av eiendommen. Spir har overtatt oppdraget ved forprosjektfase og rammesøknad.

Detaljreguleringsplanen for Haslevangen 14 ble vedtatt i 2022. Hensikten med detaljreguleringen var å omregulere eiendommen fra bolig/kontor/industri til i hovedsak bolig, samt tjenesteyting, forretning og bevertning, for å kunne innpasse strøkstjenlig virksomhet mot et nytt torg ved gatekrysset Frydenbergveien og Haslevangen.