HAUGATUN

Byreparasjon ved Stoltenberggate i Tønsberg

Fotomontasje
Adresse
Stoltenbergs gate 3, Tønsberg
Tiltakshaver
Stoltenbergs gate 3 AS
Virksomhet
Næring, kontor, bolig
Areal
16 900 m²
Prosjekt
HAUGATUN
Kontaktperson
Arthur Botten
arthur@spir.no
97 68 03 28


Spir har presentert et forslag til byreparasjon av Stoltenberggate 3 for Tønsberg kommune.

Haugatun planlegges som et grønt og frodig innslag i et kulturhistorisk miljø. Et byromsnettverk som vil fungere som en sammenhengende helhet, med ulike aktiviteter som skal fungere for alle.

Forslaget vil fremme aktivitet i et lite attraktivt byrom, og gi området et nytt liv, med boliger, småbutikker, kontorer, kulturfunksjoner og en utvidelse av dagens kjøpesenter.

Trapp

Et sammenhengende byrom skapes mellom åsen Haugar og Alti Farmandstredet kjøpesenter, fra Stoltenbergs gate til Carl. E. Paulsens plass. Harde flater foreslås erstattet med grønne områder i byrommet med mulighet for urban dyrking, som styrker det biologiske mangfoldet og gir stedet nye møteplasser.

Deler av det historiske gateløpet og dagens passasje innunder åsen gjenskapes. Mellomrommet utvides og transformeres til et inkluderende og aktivt byrom. Man ønsker å skape et torg der det tidligere var asfalt og udefinerte oppholds-soner. Tilgjengelighet og forbindelse gjennom området og tilkomst til fjellhallene opparbeides og forsterkes.

Storgata
Haugatun kveld