HIMALAYA TANDORI

Himalaya Tandori, nytt tilskudd til Horten havn

Himalaya Tandori 1 2
Himalaya Tandori 1 1
Adresse
Strandpromenaden, felt Komb.15 (områdeplan), Horten havn, Horten kommune
Tiltakshaver
Himalaya Tandori AS
Virksomhet
Restaurant / serveringssted og kontor
Prosjekt
Detaljregulering for Himalaya Tandori
Kontaktperson
Arthur Botten
arthur@spir.no
97 68 03 28

Eier av restauranten Himalaya Tandori har planer om å bygge ca. 2500 m2 innerst i Horten havn. Spir har vært engasjert i utviklingen av et skisseprosjekt som underlag for regulering, samt utarbeidelse av detaljreguleringsplan. Tomten ligger sentralt i Horten havn, i et område som står foran en tid med transformasjon fra havnerelatert virksomhet til bolig, næring og offentlige bygg. Oppdragsgiver har visjoner om at prosjektet skal bli Horten bys hjerte, med publikumsrettede funksjoner som spisested, bar, kafé, utleielokale for selskaper, konserter og annet, samt kontorer.

Himalaya Tandori 1 3

Spirs illustrasjoner, som er underlag til detaljregulering, viser et sammensatt bygg med referanser til omkringliggende bebyggelse i oppbygging av volum og takform.