HJERTNES KULTURHUS

Mulighetsstudie for tilbygg med blackbox til Hjertnes Kulturhus

15290 Hjertnes Blackbox closeup
Adresse
Sandefjord
Tiltakshaver
Sandefjord kommune
Virksomhet
Kulturhus
Byggeår
Under oppføring
Prosjekt
Blackbox Hjertnes Kulturhus
Kontaktperson
Kristian Ottesen
kristian@spir.no
95 04 40 63

SPIR arkitekter fikk i oppgave av Sandefjord kommune å utarbeide et mulighetsstudie for tilbygg til Hjertnes Kulturhus. Tilbygget skulle primært romme blackbox, et lystett scenerom tilrettelagt for fleksibel bruk. Vi som arkitekter angrep oppgaven med respekt og ærbødighet for den eksisterende kontekst.

Hjertnes Kulturhus, Rådhuset i Sandefjord og Park hotell utgjør et helhetlig bygningsmiljø med stor historisk verdi. Oppgaven er forsøkt løst ved en nytolkning av de arkitektoniske grepene i det eksisterende anlegget. I tillegg til å opptre respektfullt ovenfor de historisk ladede omgivelsene, har vi søkt å gi tibygget en utforming som et svar fra vår tid, i aktiv dialog mellom nytt og gammelt.

Hjertnes Blackbox illustrasjon 1

Forslaget viktigste deler er: Blackboxen, Glassfugen og Utkrageren.

Husets komposisjon er bygget opp av et tett volum med tilsvarende materialitet som eksisterende anlegg. Det tette teglvolumet med scenefunksjoner skilles fra eksisterende anlegg ved hjelp av en glassfuge. I denne fugen skjer all bevegelse og kommunikasjon, og all aktivitet kan også observeres fra utsiden. Blackboxens scenerom skal ikke ha dagslys og er dermed et helt tett volum. Man oppnår med dette en variasjon mellom åpne og lukkede soner.

Vareleveringen er plassert der den er i dag. Det kreves en stor frihøyde for manøvrering av store varebiler og semitrailere. Nødvendig frihøyde oppnås ved at deler av byggningsvolumet krages ut over vareleveringen. Utkragingen er et resultat av vareleveringens plassbehov men gir også tilbygget et eget særpreg og en identitet. Utkragingen kan tolkes som en hilsen fra vår tid, hvor moderne konstruksjonsteknikker gir arkitekturen nye konstruktive spillerom.

Summen av de arkitektoniske grepene gir et tilbygg som respektfullt kompletter Hjertnes-anlegget i en lesbar helhet.

Hjertnes Blackbox illustrasjon 14
Hjertnes Blackbox illustrasjon 15
Hjertnes Blackbox illustrasjon 17