KILEN BOLIGER

Nybygg med leiligheter i Tønsberg

IMG 3292
Adresse
Tønsberg
Areal
10 200 m²
Byggeår
2018
Prosjekt
Kilen boliger
Kontaktperson
Solveig Margareta Halle
solveig@spir.no
93 02 48 18

Tre bygg er plassert rundt et felles tun for uteopphold og lek, med utsikt utover Presterødkilen og innseilingen til Tønsberg.

Gårdsrommet/tunet mellom bygningene er plassert på nivå med prosjektets første etasje og ligger over felles parkeringsanlegg i kjelleretasjen.
Fra tunet har en utsikt utover åkerlandskap og Presterødkilen. Byggehøyder og avstanden mellom bygningene gir tunet en god skala og form. Variasjonen i materialbruk bidrar til å underdele bygningsvolumene.

Fasadene er kledd i en kombinasjon av pusskledning, trekledning og tegl.

IMG 3293
IMG 3313
IMG 6493