KILEN HANDELSPARK

Kilen Bransjesenter - åpning i 2024

Drone 1
Adresse
Kilen, 3118 Tønsberg
Tiltakshaver
Kilen Syd AS
Utbygger
Veidekke Logistikkbygg AS
Areal
20 000 m² BTA
Byggeår
2022
Prosjekt
KILEN HANDELSPARK
Kontaktperson
Magnus Songe-Møller
magnus@spir.no
91 32 55 66

Vi er glade for at vi endelig skal starte byggingen av Kilen Handelspark. Det har vært krevende planprosesser og mange hindre på veien frem til nå. Takket være utholdende eiere og et godt og konstruktivt samarbeid med Veidekke er vi snart klare til å sette spaden i jorda. Vi opplever betydelig interesse blant store leietakere og er sikre på at dette blir et attraktivt handelspunkt når åpning finner sted i 2024. Og vi har ytterligere planer om utbygging av boliger og rehabilitering av Tolvkanten

- Jon Lerstang, prosjektleder i Profier AS


Kilde: Veidekke

Kilen sørøst

Kilen Bransjesenter vil bli et bygg som definerer området sett i forhold til sin plassering og funksjon. Underveis, har det vært viktig å prosjektere et bygg med tydelig variasjoner i form og materialbruk.

KILEN HANDELSPARK DIAGRAM
KILEN HANDELSPARK DIAGRAM 2 page 0001

Bygget er prosjektert som 3 hovedvolum utformet sandwichelement med en variasjon av synlig sandwichelementer, fasadeplater og trepanel. «Treboksen» er kledd med trepanel, og har grønt tak i form av av Sedum eller lignende.

«Basen» har en nøytral lys gråfarge. «Trekantvolumet», er planlagt med en mørkere grå farge. Byggets oppdeling og form, tydeliggjøres i valg av farger og fasadematerialer.

Enkelte volum som trappetårn og innganger er markert med kontrastfarger.

Plassering av varelevering har vært avgjørende for byggets utforming. Tomtas beskaffenhet tillater ikke større utgravinger eller oppfylling. Det var derfor en premiss at vareleveringen ligger på den lavere del av tomta, slik at man får et naturlig sprang fra lastebil til gulv inne. Vareleveringen er lagt delvis inn under bygget, slik at den oppleves som tilbaketrukket.

Det legges opp til parkering på bakkenivå og på dekke over 1. etasje på den delen som er ute. Det etableres en utvendig kjørerampe som knytter p-plassene sammen.

Drone sørøst
Kilen nordøst
Inngang kveld