KLOSTERPARKEN

Nye leiligheter i Skien

DJI 0194 IG
Tiltakshaver
KLOSTERØYA VEST AS
Prosjekt
KLOSTERPARKEN
Kontaktperson
Kristian Borrebæk
kristian.b@spir.no
90 74 20 94

Klosterparken blir det siste byggetrinnet på Klosterøya vest, og er samtidig en av de siste bynære indrefiletene ved Hjellevannet.

Tomta har en flott beliggenhet, i vannkanten med fantastisk utsikt ut over vannet, vestvendt og gangavstand til Skien sentrum.

For at alle boligene skal få nyte av utsikten og kveldssola er det foreslått fem punkthus. Samtlige leiligheter vender dermed mot minst to himmelretninger, og alle leiligheter får utsikt fra stue og/eller balkong. Typologien og plasseringen av byggene skaper samtidig en rekke siktlinjer gjennom bebyggelsen som gir en åpenhet og letthet, og bevarer også noen kikk fra Klostergata og ned mot vannet.

DJI 0200

Konseptet for fasadeutformingen er et gjennomgående grid-system over hele fasaden i alle etasjer. Innenfor det rigide gridet vil det være muligheter for variasjon med store og små vinduer, balkonger, franske balkonger, blomsterkasser m.m. Som et nikk til Klosterøyas historie og eldre bebyggelse er byggene kledd i tegl i tre varianter, mens balkonger og vindusomramminger er tenkt i stål.

Mellom byggene dannes det naturlig plasser av varierende størrelser som vil inngå i fellesområdene. Den åpne strukturen gjør at grøntområdet kan trekkes inn mellom byggene og gjennom bebyggelsen. Byggene trapper seg ned mot vannet i tråd med områdets topografi og reguleringsbestemmelser. Dette skaper mer luft og rom mellom byggene, samt bedrer solforholdene for de lavere etasjene og uteområdene.

Reguleringen sørger for at den flotte kyststien langs vannet bevares forbi Klosterparken, slik at både beboere, besøkende og turgåere kan nyte av de fine omgivelsene. Med vårt forslag håper vi å få til et attraktivt, bærekraftig og levende boligområde.

Interiør
Fasade kveld IG
A 0 Situasjon utomhus nettside