KRISTINAS PLASS - ØVRE LANGGATE 46

Transformasjon av Tønsberg Sparebank - 28 nye byboliger på Kristinas plass

102 23 stuer 8
Adresse
Øvre Langgate 46, Tønsberg
Tiltakshaver
Spjot Kristina AS
Utbygger
ASO Management
Areal
3350 m2
Byggeår
2023
Prosjekt
Rehabilitering og ombygging av næringsbygg til boliger i Tønsberg sentrum
Kontaktperson
Martin Monrad Andersen
martin@spir.no
98 45 42 73


Rehabilitering og ombygging til 28 nye byboliger i det gamle bankbygget til Tønsberg Sparebank i sentrum av byen.

Leilighetene er moderne og innholdsrike, lyse og luftige og størrelsen på leilighetene varierer mellom 35 m2 til 144 m2. Det er ulike modeller for utforming som spenner fra unike studio-leiligheter med mesaninetasje, 2- og 3-romsleiligheter og til større familieleiligheter.

2 kjøkken 2
Alle foto: INVISO / Eric Johannessen

Det eksisterende bygget ble oppført i 1915 midt i Tønsberg sentrum i byggestilen nordisk nybarokk, men har over tid gjennomgått flere innvendige ombygginger som kontor og bank. Byggets fasader mot gateløpene Øvre Langgate og Møllergaten er bevaringsverdige. Et viktig designpremiss i ombyggingen og transformasjon til boliger har vært å ivareta og formidle byggets fascinerende historie og kvaliteter – både innvendig og i fasadene mot bygatene.

102 24 stuer 9
Foto: INVISO / Eric Johannessen
102 19 stuer 3

I de bevaringsverdige fasadene mot bygatene har man tilbakeført vindusformat og inndeling glass i tråd med de opprinnelige byggetegningene. Mot byggets bakgård har man i større grad kunnet åpne opp fasadene med store vindusfelt med utsikt mot Kanalen. Flere av leilighetene har privat uteoppholdsareal på balkong eller takterrasse. Samtlige boenheter har tilgang til felles uteområder i gårdsrommet på bakkeplan og en på en stor sydvestvendt takterrasse – begge opparbeidet med belysning, beplantning og sittebenker.

15 stuer 3
Foto: INVISO / Eric Johannessen
17 stuer 5
102 13 flere bilder 1
Foto: INVISO / Eric Johannessen

Transformasjon og ombruk av eksisterende bygningsmasse til boliger er et viktig virkemiddel i å redusere klimafotavtrykket i boligutvikling. I gjennomføringen av ombyggingsprosjektet Kristinas Plass har det vært fokus på helhetlig planlegging og valg av riktige overflater og tekniske løsninger. Den overordnede miljøtankegangen har vært viktig for å redusere ressurs- og materialbruken, bevare og nyttiggjøre byggverkets eksisterende materialegenskaper. Og ikke minst skape attraktive og gode byboliger som bidrar til å aktiviserer nabolaget.