OLLEBUKTA 4

Nybygg med leiligheter på brygga

Ollebukta 4
Adresse
Tønsberg
Tiltakshaver
Format Eiendom
Utbygger
Ollebukta 4 AS
Byggeår
2019
Prosjekt
Ollebukta 4
Kontaktperson
Magnus Songe-Møller
magnus@spir.no
91 32 55 66

Prosjektet består av to bygg med felles parkeringskjeller. Todelingen av byggene gir en variasjon mot byen. Fasadene er i hovedsak planlagt utført i en kombinasjon med teglspon, puss og tre. Det er lagt vekt på romslige leiligheter med store private terrasser og balkonger.

I overgangen mellom gateplan og dekket over parkeringskjeller, blir det etablert rampe, trapper og et sitteamfi. Over parkeringskjeller etableres det uteoppholdsareal med vegetasjon, stier, benker og nærlekeplass.

Ollebukta 1
IMG 6259
Ollebukta 5

For tilpasning og tilknytning til omgivelsene er det lagt vekt på bruk av vedlikeholdsfrie og robuste materialer, som passer inn i det maritime miljøet langs kanalen.

Panorama 05092017