RE HELSEHUS

Omsorgssenter i Re kommune

Re 6
Adresse
Revetal
Tiltakshaver
Re kommune
Utbygger
Veidekke Entreprenør AS
Byggeår
2014
Prosjekt
Re omsorgsbygg
Kontaktperson
Åshild Engeseth
ashild@spir.no
90 96 87 63
Re 5

Senteret med boliger inneholder dagsenter, eldresenter, tilbud for hår- og fotpleie, samt base for hjemme- og tiltakstjenesten. Alle kommunale tilbud innenfor omsorg og pleie er samlet på ett sted. I tillegg til lokaler for kommunale tjenester, rommer senteret utleielokaler for et privat legesenter.

Tomten ligger vestvendt i et åpent jordbrukslandskap mellom Valleåsen, Revetalbekken og sentrum. Det åpne landskapet gir tomten gode solforhold. Senteret har tre bygningsdeler som er orientert i lengderetning øst/vest. De tre fløyene bindes sammen av et hovedvolum i nord/syd-retning. Hovedinngangen og parkering ligger mot nord og Revetal sentrum. Det er kort avstand for beboerne til det lokale senteret med alle tilgjengelige sentrumsfunksjoner.

Bygget er plassert i et kulturlandskap med flate jorder og skogkledte åser. I fremtiden vil det bli en del av en urban tettstedsstruktur i forlengelse av Revetal sentrum. Med de slake pulttakene tar utformingen av omsorgbygget utgangspunkt i landskapets bølgende åkerformer. De ulike bygningsdelene består av enkle volum som i helhet bidrar til å forenkle uttrykket av en sammensatt bygningsmasse. Samtidig gir utformingen avgrensede og godt dimensjonerte uterom for stimulerende opplevelser for beboerne.

Re 1