RISØYA BOLIGER

Fargerikt bomiljø nær sjøen mellom Risøya og Stavern nærmer seg oppstart

BILDE 001 FINAL
Adresse
Risøyveien 7, Larvik
Tiltakshaver
Eiendomsanering AS
Utbygger
Veidekke AS
Prosjekt
RISØYHAVNA
Kontaktperson
Per Andreas Juni
per.andreas@spir.no
91 32 30 38


Boligprosjektet Risøyhavna består av 4 boligbygg som ligger midt mellom Risøya og Stavern med vidstrakt utsyn i alle himmelretninger. Omgivelsene gir boligene kvalitet med tilgang på rikelig med lys, luft og en stadig nærhet til sjø og hav.
SPIR arkitekter er opptatt av å trekke kystlinjen og byen Stavern visuelt inn i prosjektet. Vi åpner opp mot sjøen samtidig som vi skal skape lune plasser og uterom mellom husene. Vi ønsker at husene skal føles som en del av Stavern og samtidig fremstå som en moderne fortolkning av arkitekturen og miljøet i og rundt Stavern.

Interiør 003 stor
Interiør 002 lav

TYPOLOGI, BYGNINGSVOLUM OG MATERIALER

Vi ønsker at bygningsmassen leses som en samling mindre bolighus med hver sine takformer, hvert sitt fasadeuttrykk og med varierende høyder. Vi bryter ned store sammenhengende fasader slik at fasaden leses som oppbrutt med variasjon i fasade og gesims. Alle takflater utformes som saltak med minimum 15 graders vinkel. Byggetrinn 1 har ingen takterrasser i takflaten og fasadene er tegnet med stående trekledning. Hvert av husene differensieres i fargevalg på kledning mellom blå, hvit og Stavernsgul farge - jfr. fargepaletten til Larvik kommune. Slik minsker vi opplevelsen av størrelsen på prosjektet, samtidig som vi henter elementer fra Stavern sin egenart og identitet.

DJI 0043 ok
DJI 0050 ok

UTEOMRÅDE TILGJENGELIG FOR ALLE

Vi håper å skape et transparent og levende boligprosjekt med full tilgjengelighet for alle. Et boligområde som folk gjerne går gjennom eller innom på «søndagsturen». Mellom husene vil det opparbeides uterom med fokus på brukbarhet, kvalitet og bestandige materialer som tåler klimaet ved sjøen godt.

FORHOLD TIL OMGIVELSENE

Alle de fire byggene trappes ned i høyde mot naboer og uterom, - i tråd med reguleringsbestemmelsene. Slik underbygger vi den menneskelige skalaen i prosjektet. Alle boenhetene i byggetrinn 1 henvender seg primært mot sjøsiden i nordvest. Sjøfronten aktiveres med en trygg og offentlig kyststi, som godt trukket unna sjøfronten, respekterer fugle - og dyrelivet. Boligene har utsikt mot sjøen og gode solforhold. Innganger fra svalganger mot sør aktiviserer byggene mot felles uterom og vil bidra til å skape liv i og rundt gatetunene.