SØRBY VIRIK

En grønn akse gjennom et nytt boligområde

Sørby-Virik
Prosjekt
Sørby Virik
Kontaktperson
Stine Hjelvik Løver
stine@spir.no
91 37 03 58

I 2019 ble Spir Arkitekter AS invitert av Telemark Vestfold UtviklingAS til å levere et konkurranseforslag for utformingen av førstebyggetrinn på Sørby-Virik.

Konkurransebidraget la fokus på fellesskap, økologi og bærekraft. Ved å legge parkering i ytterkant av prosjektet, ble det skapt pusterom og grønne akser mellom bygningsvolumene. De fire forskjellige typologiene - tårn, høyhus, urbanhus og rekkehus - skapte et varierende og fleksibelt planprogram med muligheter for å appelere til flere målgrupper.

Helheten i prosjektet ble skapt via en materialpalett som gikk igjen på bygningsvolumene. For å binde sammen det bærekraftige miljøperspektivet ble det tre som hovedmateriale både på konstruksjon og eksteriør. Med gjenbruk av teglspon kunne man skape mer dybde i fasadelivet og til slutt ble det lagt på levende og pustende vegetasjon for å binde beboeren tetere på naturen og skogen.

Sørby-Virik5
Sørby-Virik
Sørby-Virik
Sørby-Virik