SALTBRYGGA

Unikt boligprosjekt på tidligere Hølen verft i Larvik

Saltbrygga ny cover 1
Adresse
Larvik
Tiltakshaver
Alfa Eiendom AS
Utbygger
Byggmester Thor Johansen
Areal
1500 m²
Byggeår
2019
Prosjekt
SALTBRYGGA

REKKEHUS MED SJØUTSIKT

SPIR har hatt ansvaret for reguleringsplanen for hele boligområdet Saltbrygga og for prosjektering av deler av boligområdet.

Byggetrinn 3 består av fire husrekker samlet rundt et felles tun. Herfra har man god kontakt, nærhet til vannet og direkte utsyn ut kanalen og videre ut mot Oterøya og Larviksfjorden. Prosjektet grenser i vest og nord mot eksisterende boligområder på Steinsnes. Mot nordøst grenser prosjektet mot Østre Halsen skole og store lekearealer. Bygningene har et moderne uttrykk med klassiske elementer i slektskap med den eldre småhusbegyggelsen på Østre Halsen.

Det er lagt vekt på gode lysforhold og ivareta utsyn og privatliv. Materialene er i naturlig grånet treverk av høy kvalitet, mørke grå vindusprofiler, beslag og taktekking.

Husets plan 1 inneholder soverom, bad og lagringsplass. Det er direkte utgang til private uteområder på begge sider av huset.

Plan 2 er husets hjerte hvor man finner kjøkken, spiserom og en stor stue med gode dagslysforhold. Det er balkong på hver side av huset slik at man kan nyte alle døgnets soltimer. Fra balkongen i plan 2 går man opp til den store takterrassen via en utvendig trapp som er et viktig arkitektonisk element.

Saltbrygga Bilde 1
Saltbrygga Bilde 4
Saltbrygga Bilde 2

SPIR Arkitekter har gjennom planlegging av hele boligområdet og detaljprosjektering av eneboliger bidratt til et helhetlig, robust og inkluderende bomiljø på Østre Halsen.