SANDAR MENIGHETSHUS

Renovering av Sandar menighetshus

Foto 1
Adresse
Bjerggata 56, 3210 Sandefjord
Tiltakshaver
Sandefjord kommune
Byggeår
2019
Prosjekt
Sandar menighetshus
Kontaktperson
Steinar Andreassen
steinar@spir.no
45 49 94 60

På vegne av Sandefjord kommune bistod SPIR arkitekter med å planlegge en etterlengtet renovering av Sandar menighetshus. Dette innebar å oppgradere bygget til gjeldende krav om universell utforming. Sekundært ønsket oppdragsgiver å flytte inngangspartiet til byggets sørvestre hjørne. Dette var viktig for å aktivisere den potensielt flotteste delen av tomten, og som inntil da hadde vært byggets bakside og et lite innbydende uterom.

For å oppnå en mer luftig og åpen adkomstløsning mot sørvest ble det utformet et mindre utbygg på 15 m² BYA med tilhørende ny trapp og rullestolrampe. Rampen forenkler tilkomsten med barnevogn, noe som muliggjør aktiviteter som babysang og liknende.

Reserverte P-plasser for bevegelseshemmede er plassert nærmest mulig ny inngang. Fra trapp og rampe kommer en inn i en liten lobby som førere videre inn til eksisterende hovedtrapp. I lobbyen er det plassert en løfteplatform som løser en nivåforskjell fra hovedplanet og ned til Olavs Kapell.

Foto fra forplassen før

Ved siden av hovedtrappen er det innpasset en ny personheis i tråd med forskriftskrav til bygg av denne type. Denne fører både ned til lokaler i underetasjen og opp til forsamlingslokalene i byggets andre etasje. Det er lagt vekt på å finne en plassering som gir en adkomst for brukerne av heisen som er likeverdig med bruk av hovedtrapp.

I underetasjen ble toalettene prosjektert i tråd med universell utforming, og i 2. etasje ble det etablert en ny toalettkjerne i tilknytning til forsamlingssalene.

Innvendig er flere ikke- bærende vegger fjernet og romforløpene er omorganisert for enklere å orientere seg som besøkende. Dette er spesielt viktig for svaksynte.

Byggets eksteriør er i all hovedsak bevart. Den åpne fasaden ved den nye inngangen har gitt bygget et positivt estetisk tilskudd uten å endre byggets uttrykk, og viser på en fin måte hvor hoved-adkomsten er.

Sandarmenighetshus_4
Sandarmenighetshus_3