SJØFRONT II OG SIGNATUREN

Nybygg med leiligheter på Kaldnes

Spir 3
Adresse
Tønsberg
Tiltakshaver
Selvaag Bolig ASA
Utbygger
PEAB AS
Areal
5800 m² + 1525 m² p-kjeller
Byggeår
2018
Prosjekt
Sjøfront II og Signaturen
Kontaktperson
Katrine Jakobsen
katrine@spir.no
91 30 37 73

Kaldnes er et område i transformasjon. Skipsverftet med tilhørende industrivirksomhet ble nedlagt på 1990-tallet og det tidligere aktive området ble i noen år liggende brakk. Ved etablering av gangbru mellom bysiden og Kaldnes i 2005 oppstod en ny bydel. Bebyggelsen på Kaldnes brer seg nå ut fra dette nye knutepunktet med kort gangavstand til Tønsberg sentrum. Det gamle støperiet har blitt det nye Støperiet, og er byens nye kulturarena. Etterhvert som den nye bydelen fylles med boliger, kontorer og kulturaktiviteter, gir dette grunnlag for etablering av restauranter og butikker.

Kaldnes Signaturen Hus M5 Snitt 1 200 High Accuracy4
Spir 6
Spir 11
Spir 8
Spir 10