SKUR 38

3D visualisering av ombygget kontorbygg på Oslo Havnepromenaden

Skur 38 sjøsiden
Adresse
Akershusstranda 19, Oslo
Tiltakshaver
Varden Entreprenør AS
Utbygger
Oslo Havn KF
Areal
4 000 m²
Byggeår
2020-2022
Prosjekt
SKUR 38

SPIR har utarbeidet 3D visualiseringer av rehabiliteringen av Skur 38 i Oslo.

Skur 38 er opprinnelig et lagerbygg for Den Norske Amerikalinjen oppført i 1915.
Bygningen er tegnet av arkitekt Bernt Arlet Christian Lange. I 1950 ble bygningen forlenget med et tilbygg mot nord. I 1987 ble bygningen rehabilitert og bygget om til kontorbygg for Oslo Havn.

Skur 38, med tilhørende utomhusområder, skal rehabiliteres og vil fremstå som nytt og moderne sommeren 2022. Plassert på Akershusstranda 19, bygget har en unik plassering i bybildet; sjø- og sentrumsnært. Bygget vil være klart for innflytting i 3. kvartal 2022. Skur 38 ligger på havnepromenaden med Akershus festning og Fiskehallen som nærmeste nabo.

Bygget har en grunnflate på ca. 900 m2 over 4 etasjer, til sammen ca. 3 600 m². Bygget vil huse arbeidsplasser for Oslo Havn og datterselskapet HAV Eiendom.

Oslo Havn har høye miljøambisjoner for Skur 38, byggetskal sertifiseres etter BREEAM-NOR-nivået; Excellent. Prosjektet søker også opptak i FutureBuilt programmet.

Prosjektet planlegges og gjennomføres i tråd med:

  • Klimastrategi for Oslo mot 2030
  • Oslo Havns miljøstrategi 2018-2022

Les mer:

Skur 38 - Oslo Havn

Skur 38 - Hille Melbye Arkitekter

Skur 38 fra vei