SMIETANGEN

Boliger i sjøkanten

Oversikt 5
Adresse
Langesund, Bamble kommune
Tiltakshaver
Smietangen utbygging AS
Areal
14 000 m² BTA bolig + 2 800 m² P-anlegg
Byggeår
2019
Prosjekt
Smietangen
Kontaktperson
Torbjørn Våge
torbjorn@spir.no
90 95 97 01


Spir kom på første plass i paralelloppdraget for utviklingen av Smietangen i Langesund. Området er delt inn i byggetrinn, der trinn 1 og 2 er gjennomført og trinn 3 er ferdig rammesøkt. Spir er ansvarlig arkitekt og søker i alle faser både for byggherre og totalentreprenør, og har levert samtlige illustrasjoner til salgsprospekt.

Den tidligere verfts- og industritomten ligger på en tange i nordenden av Langesund sentrum og er omgitt av sjø i vest, nord og øst. Mot vest ligger Kongshavn, en lun bukt skjermet mellom Smietangen og åsen i vest, hvor det er anlagt småbåthavn. Den frittliggende og åpne plasseringen gir potensiale for gode solforhold og vidstrakt utsikt. Byggene forholder seg til og henter opp elementer fra den tradisjonelle bebyggelsen i Langesund, samtidig som det er referanser til den tidligere aktiviteten på tomten.

Superbilde fra sundet
P8 ferdig
Interiør T 5 oppdatert
Generell 5
P6
L1
L4
T 5 oppdatert balkong