STAVERN PANORAMA

Nye leiligheter i Stavern under planlegging

3 D illustrasjon 11
Adresse
Alkeveien 2, Stavern
Tiltakshaver
Stavern Odden AS
Prosjekt
Stavern Panorama

Stavern er en fantastisk by. Den er kjent som en sommerby, men folk fra Stavern vet at den er mye mer enn det. Stavern er flott om høsten. Vinteren kan variere mellom rolig og kald, og forblåst og ekstrem. Havet står rett på. Det er fantastisk på stille sommerdager, men kan også oppleves barskt og mektig når det blåser som verst.

Et sjønært prosjekt må håndtere værforholdenes ytterpunkter. Alle solstråler må kunne nytes, samtidig som man må kunne skjermes mot det verste uværet.

Bygningsmassen er plassert slik at den beskytter felles uteplass med lekeareal mot vind og ekstremvær. Samtidig er bebyggelsen orientert slik at solen slipper mest mulig til, og derfor berikes hver boenhet i komplekset med gode lysforhold.

Anlegget henvender seg mot syd og vest, og mot det nærliggende sjøområdet. Utearealer mot vest, også det som ligger utenfor selve eiendommen, foreslås opparbeidet parkmessig - til glede for hele Stavern. Kyststien burde planlegges gjennom disse grøntarealene og integreres som et aktivt element i området.

Alle boenhetene har lysinnslipp fra minst to sider, og de fleste har lysinnslipp fra tre sider. Beboerne har tilgang til solfylte og skjermede uteplasser med god oversikt og utsyn over havna og/eller øvrige omgivelser.

De fleste enhetene har uteplasser som er vendt mot flere himmelretninger. Dette sikrer at beboerne får fanget hver eneste solstråle i løpet av døgnet. Fra uteplassen har man utsikt til fjerne og nære omgivelser.

3 D illustrasjon 6

Bygningsvolumer

Bygningsmassen er oppdelt i mindre volum for ikke å virke ruvende i landskapet. Hustakene er formet slik at bygningsmassen oppleves forskjellig fra ulike vinkler og ståsteder.

3 D illustrasjon 2

Fargebruk

Prosjektet er vist i en variert fargepalett som bidrar til å dele opp bygningsmassen. Hovedmaterialet på fasadene er royalimpregnert eller beiset trepanel i en palett fra rød til okergul og grå. Stavern er en by full av trehusbebyggelse i mange farger. Dette prosjektet ønsker å fortsette den fargerike opplevelsen av kystbyen Stavern.

3 D illustrasjon 9
3 D illustrasjon 8

Detaljering

Alle bygningsdetaljer er tegnet med hovedfokus på å dele opp bygningsmassen og tilføre en menneskelig målestokk. Karmer rundt dører og vinduer er fremhevet og gitt en annen farge enn veggen. Trepanelet gir tekstur og struktur til fasadene. Prosjektet vil videreutvikles for å skape et detaljrikt, humant og lekent miljø. Boligbebyggelsen skal fremstå som moderne, samtidig som bomiljøet skal oppleves positivt og koselig.

3 D illustrasjon 1