STOKKE UNGDOMSSKOLE

Tilbygg Stokke ungdomskole

DSC5423
Adresse
Stokke
Tiltakshaver
Stokke kommune
Utbygger
Bygg og Maskin AS
Areal
3870 m² BRA
Byggeår
2018
Prosjekt
Stokke Ungdomsskole
Kontaktperson
Solveig Margareta Halle
solveig@spir.no
93 02 48 18

Stokke ungdomsskole er nybygg og tilbygg til eksisterende ungdomsskole. Skolen ligger i tilknytning til idrettsanlegg i landlige omgivelser i utkanten av Stokke sentrum.

Nybygget rommer undervisningsareal med baseareal, spesialrom, kantine, sitteamfi, møterom, tekniske rom, kontor og arbeidsrom for administrasjon og ansatte.

Allrommet med kantine, personalkantine og sitteamfi er storstua i nærmiljøet. Arealet knytter sammen funksjoner som musikkrom, bibliotek og skolekjøkken og er godt tilrettelagt for sambruk og bruk utenom skoletid.

Interiør, fargebruk, materialer og belysning bidrar til å definere gode rom, møteplasser og romforløp. Spesialrommene er eksponert for visuell kontakt mellom inne og ute.

Utearealet er tilrettelagt med fokus på fysisk aktivitet og undervisning.DSC5392
Stokke ungdomskole 1
Stokke ungdomskole 2
DSC5367
Stokke ungdomskole 5
DSC5331
DSC5408
DSC5414
DSC5418
DSC5305