STRØMBADET I SANDEFJORD

Sandefjords nye bybad er ferdigstilt

2 oversikt
Adresse
Vestre pir, Hesteskoen havnebasseng, Sandefjord
Tiltakshaver
Sandefjord kommune
Prosjekt
Strømbadet Sandefjord

SPIR ble engasjert av Sandefjord kommune til å tegne byens nye sjøbad. Noen forutsetninger for utførelse lå til grunn før Spir ble involvert i prosjektet. Det nye badeanlegget skulle plasseres langs vestre pir i Hesteskoen havnebasseng og ikke lengre ut enn der det er fem meters dybde, grunnet hensyn til fergetrafikken. Anlegget skulle bygges med flytebrygger og bølgebrytere, helst i standard dimensjoner.

Sandefjords nye bybad ligger flott plassert i byens havnebasseng. I dette området finnes allerede flere offentlige fritidstilbud; skatepark, sandvolleyball-bane, sand-fotballbane, park-areal og anlegg for utetrening. I umiddelbar nærhet finnes oppstillingsplass for bobiler og et minigolf-anlegg. Samlingen av fritidsaktiviteter forsterkes ytterligere ved etableringen av bybadet og er et viktig byplanmessig grep. Fremtidige planer for å styrke området omfatter et kommunalt service-bygg med toaletter, vaskerom og dusjanlegg. Det er tanker om å etablere en flytende badstue i tilknytning til badeanlegget. Med alle fritidsfunksjoner samlet i havnen, vil området bli en attraktiv destinasjon for aktivitet og rekreasjon for innbyggere og besøkende i Sandefjord.

7 detalj 1
5 bruk

Spir har vært opptatt av å formgi et anlegg med flere badesoner og et anlegg som henvender seg mot flere himmelretninger. Bølgebrytere blir plassert for å beskytte anlegget, samtidig som bølgebrytere er elementer som benyttes sammen med de øvrige flytebryggene til aktivitet og bading.

Norges Handicapforbund ble tidlig involvert i prosjektet for å sikre at badet er tilgjengelig og brukbart for alle. I møtene og samtalene med NHF kom det opp en idé om aktiv bruk av kontrastfarge for å markere ganglinjer og skille badets funksjoner. Kontrastfargen gir anlegget en tydelig identitet ved at gangbroer, badetrapper og fender-lister er i en klar oransje farge.

1 oversikt

Ved adkomst-rampen er det plassert en utedusj og et lyssignal som varsler om vannkvaliteten i sjøen. Ved store nedbørsmengder vil overvann fra byen kunne føre til at bading frarådes. Målinger foretatt hittil viser gode resultater, og relativt få verdier som ville ført til at bading blir frarådet.

Et «prosjekt i prosjektet» er sitte- og ligge-benkene. Benkene er designet for flerbruk med integrerte oppbevaringsrom til badetøy og annet. Elever ved ungdomsskolen Lille Varden har bygget benkene.

Strømbadet