STRØMSØ TORG 4/TOLLBUGATA 2

Totalrehabilitering og transformasjon av nærings- og kontorbygg i Drammen med ambisjon om sertifisering BREEAM-NOR Excellent

5 210323 ST 4 Ferdig med logo 20 prosent mindre
Adresse
Strømsø Torg 4, Drammen
Tiltakshaver
Tollbugata 2 ANS
Utbygger
Skanska Norge AS, Avd. Drammen
Virksomhet
Restaurant / serveringssted og kontor
Areal
8800 m2
Byggeår
2023
Prosjekt
STRØMSØ TORG 4 / TOLLBUGATA 2

STRØMSØ TORG 4, Drammen

I sentrum av Drammen har Strømsø Torg 4 (tidligere Tollbugata 2) gjennomgått en totalrehabilitering og transformasjon. Med sentral beliggenhet på Strømsø Torg, har det vært viktig å tilpasse prosjektet til omgivelsene og tilrettelegge for aktivitet på gateplan.

Opprinnelige bygg er fra 1974, tidstypisk arkitektonisk uttrykk med konstruksjon av plass-støpt betong med eksponert betong i fasadene. Huset har et påbygg i 3. og 4.etasje fra 1996, med bærende konstruksjon av stålsøyler og hulldekke. Fasader var i luftet pusskledning. Bygget var utdatert i forhold til dagens tekniske standard, krav til dagslys, m.m. For å møte dagens krav til et moderne kontorbygg ble bygget totalrehabilitert.

Microsoft Teams image
4 200420 5 B1 A9425 crop2

Opprinnelige arkitektoniske komposisjon var tidstypisk for 70-tallet, med en tredeling hvor bygget mot bakkenivået fremsto åpent og lett, med et tyngre horisontalt element over, og et tilbaketrukket vertikalt volum over det igjen.

Ved rehabiliteringen ble byggets originale komposisjon gjenopprettet og forsterket; påbygget fra 1996 ble revet og «erstattet» av to nye etasjer på toppen.

Ulempen med den eksponerte, gjennomgående betongkonstruksjonen, ble endret til en fordel ved at byggets nye fasade ble lagt utenpå den eksisterende fasaden. Utfordringer med kuldebroer og varmetap ble tilnærmet eliminert, samtidig som betongkonstruksjonens termiske masse ble en viktig temperatur-stabiliserende faktor. Betongkonstruksjonen tillot fjerning av betong-brystninger og -veggfelt, med mulighet for å oppnå større vindusareal og gode dagslysforhold.

Vi har vært opptatt av å gjenskape den opprinnelige fasadens uttrykk og proporsjoner. Nå i en oppdatert versjon, har fasadene farger og materialer som forholder seg til og respekterer den omkringliggende bebyggelsen

11 IMG 0690
Ht st4 web A7401716
Foto: Henrik Thrap
Ht st4 web A7401717
Foto: Henrik Thrap
10 IMG 0686

Strømsø Torg 4 er blitt et moderne, bærekraftig kontorbygg med utadrettet virksomhet i 1.etasje, kontorlokaler i 2.-8. etasje og et tilbaketrukket teknisk rom på taket:

  • Restaurant/serveringssted (med uteservering ut mot torget) i 1.etasje, deler av kjeller og på takterrasse i 3.et.
  • Fellesfunksjoner i kjeller (sykkel-garasje for 160 sykler m servicepunkt og vaskeplass, avfalls-rom m.m.) og 2.etasje (garderober, treningsrom, sosial sone og møteroms-senter)
  • Restauranten fungerer også som «kantine» for arbeidstakerne i bygget
  • Kontorlokaler i øvrige deler/etasjer
  • Teknisk rom i kjeller for restaurant, teknisk rom på tak for kontorer
  • Ambisjon om å tilfredsstille kriterier for sertifisering bygg til «BREEAM-NOR Excellent»
  • Prosjektering av bygget er sertifisert som BREEAM-NOR Excellent
IMG 7945
IMG 0680
Ht st4 web A7401739

Spir har hatt ansvar for design og utforming av interiøret i kontorlokaler og fellesareal.

Ht st4 web A7401740
Ht st4 web A7401755
Ht st4 web A7401767

SPIR er ansvarlig søker, har vært ansvarlig arkitekt og interiørarkitekt for hele prosessen med mulighetsstudie/skisseprosjekt, forprosjekt, interiør- og detaljprosjekt, samt oppfølging på byggeplass. Prosjektering av Strømsø Torg 4 er av Grønn Byggallianse sertifisert til BREEAM-NOR Excellent.

BREEAM-NOR er et registrert varemerke eid av BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). BREEAM-NOR-logo og symboler er BREs eiendom, og er gjengitt ved deres tillatelse.