TOLVSRØD HAGE

Rolige, solrike og barnevennlige boliger sentralt på Tolvsrød

KK 6777
Adresse
Tolvsrød
Tiltakshaver
Zeiner Bolig AS
Byggeår
2022
Prosjekt
TOLVSRØD HAGE
Kontaktperson
Magnus Songe-Møller
magnus@spir.no
91 32 55 66

Tolvsrød Hage ligger sentralt plassert i et attaktivt boligstrøk midt på Tolvsrød på tomten til det gamle Bjørkholt gartnerier. Prosjektet består av 4 leilighetsbygg på totalt 33 leiligheter og 3 eneboliger.

Leilighetene er orientert og utformet i forhold til utsikt, utsyn og solforhold. De fleste leilighetene er gjennomgående og har arealeffektive løsninger med gode oppholdsrom. I oppholdsrommene vil himlingshøyden være litt over 2,5 meter, noe som er gir en behagelig romfølelse og vil oppleves som lyse og luftige. Deler av fasadelivet er inntrukket, noe som gjør at uteplassene ligger delvis tilbaketrukket og derfor bedre skjermet for innsyn. Dette bidrar også til varierte planløsninger.

Tolvsrød hage, ligger sentralt i et etablert boligområde. Tomta er tilnærmet flat, og ligger tett opp mot skogen som har vært en premissgiver for plassering, farge og materialvalg. Byggene planlegges med trepanel, for å ta opp noe av omkringliggende natur.

KK 6789
KK 6811

For at byggene skal få en oppdelt karakter, veksler byggene med ulike taksprang og er tegnet med to og tre etasjer. Takenes oppdeling, er viktig for å oppnå en variasjon i bebyggelsen, fordi terrenget ha små høydeforskjeller.

Saltaksbygg kan sees på som en tradisjonell utforming. For å modernisere uttrykket, prosjekteres husene med knappe detaljer i forbindelse med vindusinnsetting og takutstikk. Balkongene bærekonstruksjon er med på å danne en ramme rundt den private uteplassen og gir en trygg og lu situasjon. Dette gir byggene identitet og bidrar til gode og hyggelige balkongløsninger.

Det har vært en idé fra første skisse, å tegne et prosjekt med særegen stedstilpasset arkitektur og tydelige variasjoner. I tillegg til at hvert hus skal ha sine kvaliteter, har det vært viktig å plassere byggene på måte som tar hensyn til innsyn, utsyn, solforhold og etableringen av gode felles uterom.

- Magnus Songe-Møller, sivilarkitekt MNAL

Det etableres kjeller med boder og parkering under tre av de fire byggene. Bygget som ikke har kjeller får adkomst via heis og trapperom i de andre byggene. Bod – og parkeringskjelleren bidrar til e grønnere uteområde og gir en god kvalitet for prosjektet som et anlegg.

Tolvsrød hage blir et attraktivt boliganlegg, med gode arkitektoniske kvaliteter og et personli bomiljø.

KK 6727
KK 6742
KK 6750