EXTRA DR MUNKSGATE

Extra Dr. Munks gate - miljøvennlig pilotprosjekt i Porsgrunn

0601 1 til some rev
Adresse
Dr. Munks gate 6/Grenmarsvegen 3 Porsgrunn
Tiltakshaver
Dr. Munks gate 6 Porsgrunn AS
Areal
1200 m² BTA butikk og utomhusarealer
Prosjekt
EXTRA DR MUNKSGATE
Kontaktperson
Kristian Borrebæk
kristian.b@spir.no
90 74 20 94

Spir har vært med på å planlegge Coops nye miljøsatsing. Næringsbygget er designet med fokus på tiltak og løsninger for energi, miljø og klima, som samlet gir en høy energieffektivitet og bærekraftige løsninger.
Utstrakt bruk av massivtre og lavkarbonbetong er med på å redusere utslipp fra bygget, og solcelleanlegg på tak tilfører egenprodusert energi.


Klima- og energikonsept:

  • Energiklasse A og BREEAM Very Good klassifisering
  • 40% reduksjon i klimagassutslipp fra bygget
  • 50% reduskjon i tilført elkraft fra nettet
  • 20% eller 50 kW redusert effektbehov fra nettet


0601 5 til some rev

Den nye Coop Extra-butikken i Dr.Munks gate kommer til å ha både solcelleanlegg og beplantning på taket

- Pål Edwards, eiendomssjef i Coop Sørøst SA
IMG 0779
Untitled 5
IMG 0797