EXTRA DR MUNKSGATE

Extra Dr. Munks gate - miljøvennlig pilotprosjekt i Porsgrunn

0601 1 til some rev
Adresse
Dr. Munks gate 6/Grenmarsvegen 3 Porsgrunn
Tiltakshaver
Dr. Munks gate 6 Porsgrunn AS
Areal
1200m2 BTA butikk og utomhusarealer
Prosjekt
EXTRA DR MUNKSGATE
Kontaktperson
Kristian Borrebæk
kristian.b@spir.no
90 74 20 94

Spir er med å bygge Coops miljø og energibygg med klima- og energikonsept som gir høy energieffektivitet og bærekraftige løsninger.
Utstrakt bruk av massivtre og lavkarbon betong er med på å redusere utslipp fra bygget, og solcelleanlegg på tak tilfører egenprodusert energi.

Klima- og energikonsept:

  • Energiklasse A og BREEAM Very Good klassifisering
  • 40% reduksjon i klimagassutslipp fra bygget
  • 50% reduskjon i tilført elkraft fra nettet
  • 20% eller 50 kW redusert effektbehov fra nettet
  • Planlagt ferdigstillelse 4 kvartal 2022
0601 5 til some rev

Den nye Coop Extra-butikken i Dr.Munks gate kommer til å ha både solcelleanlegg og beplantnig på taket

- Pål Edwards, eiendomssjef i Coop Sørøst SA