FURUTOPPEN

Rekkehus og leilighetsbygg i Lørenskog

Furutoppen 2
Adresse
Lørenskog
Tiltakshaver
Axer Eiendom AS
Areal
6398m2
Byggeår
2019
Prosjekt
Furutoppen
Kontaktperson
Kristian Borrebæk
kristian.b@spir.no
90 74 20 94

Bebyggelsens høyder varierer mellom tre og fire etasjer, tilpasset omkringliggende omgivelser og solforhold. Nabolaget består av en variert sammensetning av boliger i rekkehus og leilighetsbygg av forskjellig størrelse. Disse er lagt på linje med hverandre i nord-sørlig retning. Dette sikrer gode solforhold til alle beboere med terrasser og balkonger mot vest, samt legger seg beskyttende foran eksisterende skjæring mot kollen i øst. Leilighetsbygget som ligger i sør er i 3 etasjer.

Rekkehusene plassert vest på tomten blir oppført i to etasjer med en tilbaketrukket 3. etasje. Dette i kombinasjon med en tidsriktig og kompakt utforming gjør at boligene bidrar til en stor grad av åpenhet på tomten og danner et felles gårdsrom til glede for alle beboere.

Furutoppen 4
Furutoppen 3

For å sike at boligene skal fremstå med en god helhetlig karakter, er det jobbet med et fasadekonsept for leilighetsbyggene som skaper et nærmere slektskap med rekkehusene, samt den øvrige eksisterende omkringliggende bebyggelse. Fasadene er brutt opp vertikalt med bruk av forskjellig fasademateriale og farge på kledning. Dette tilfører fasadene et mer vertikalt uttrykk som igjen er med på å skape et tydeligere småhusuttrykk fra et typisk nabolag. Veggene med trekledning harmonerer også med de eksisterende trehusene i nærområdet.

Furutoppen 1