HAUGATUN

Byreparasjon forslag av Stoltenberggate i Tønsberg

Fotomontasje
Adresse
Stoltenbergs gate 3, Tønsberg
Tiltakshaver
Stoltenbergs gate 3 AS
Virksomhet
Næring, kontor, bolig
Areal
16 900 m²
Prosjekt
HAUGATUN
Kontaktperson
Thomas Nesheim
thomas@spir.no
92 84 49 12


Spir har presentert et forslag til byreparasjon av Stoltenberggate 3 for Tønsberg kommune.

Haugatun vil bli et grønt og frodig innslag i et kulturhistorisk miljø, og vil bidra til å skape byliv i et trist område.

Forslaget vil gi et nytt liv til området, med boliger, småbutikker, kontorer, kulturfunksjoner og en utvidelse av dagens kjøpesenter.

Trapp

Det historiske gateløpet «Gunnarsbøgaten» markeres i belegningen gjennom området, mens dagens passasje legges som et byrom mellom bebyggelsen og Haugar. Dette øker tilgjengeligheten til Haugar, samtidig som prosjektet trekker seg respektfullt tilbake fra den historiske åsen.

Storgata
Haugatun kveld