KILEN BOLIGER

IMG 3292
Adresse
Tønsberg
Byggeår
2018
Prosjekt
Kilen boliger

Tre bygg er plassert rundt et felles tun for uteopphold og lek, med utsikt utover Presterødkilen og innseilingen til Tønsberg.

Gårdsrommet/tunet mellom bygningene er plassert på nivå med prosjektets første etasje og ligger over felles parkeringsanlegg i kjelleretasjen. Fra tunet har en utsikt utover åkerlandskap og Presterødkilen. Byggehøyder og avstanden mellom bygningene gir tunet en god skala og form. Variasjonen i materialbruk bidrar til å underdele bygningsvolumene.

Fasadene er kledd i en kombinasjon av pusskledning, trekledning og tegl.

IMG 3293
IMG 3313
IMG 6493