OLLEBUKTA 4

Ollebukta 4 er snart klar til innflytting

Ollebukta 3
Adresse
Tønsberg
Tiltakshaver
Format Eiendom
Utbygger
Ollebukta 4 AS
Byggeår
2019
Prosjekt
Ollebukta 4
Kontaktperson
Magnus Songe-Møller
magnus@spir.no
91 32 55 66

Leiligheter på brygga

Prosjektet består av to bygg med felles parkeringskjeller. Todelingen av byggene gir en variasjon mot byen. Fasadene er i hovedsak planlagt utført i en kombinasjon med teglspon, puss og tre. Det er lagt vekt på romslige leiligheter med store private terrasser og balkonger.I overgangen mellom gateplan og dekket over parkeringskjeller, blir det etablert rampe, trapper og et sitteamfi. Over parkeringskjeller etableres det uteoppholdsareal med vegetasjon, stier, benker og nærlekeplass.

Ollebukta 1
IMG 6259
Ollebukta 5

For tilpasning og tilknytning til omgivelsene er det lagt vekt på bruk av vedlikeholdsfrie og robuste materialer, som passer inn i det maritime miljøet langs kanalen.

Panorama 05092017