SMIETANGEN

Boliger i sjøkanten

Superbilde fra sundet
Adresse
Langesund, Bamble kommune
Tiltakshaver
Smietangen utbygging AS
Areal
14 000m2 BTA bolig + 2 800m2 P-anlegg
Byggeår
2019
Prosjekt
Smietangen
Kontaktperson
Torbjørn Våge
torbjorn@spir.no
90 95 97 01

Smietangen er en tidligere industritomt på en halvøy som ligger i nordenden av Langesund sentrum og er omgitt av sjø i vest, nord og øst. Mot vest ligger Kongshavn, en lun bukt skjermet mellom Smietangen og åsen i vest. Den frittliggende og åpne plasseringen gir potensiale for gode solforhold og vidstrakt utsikt.

P8 ferdig
Interiør T 5 oppdatert
Generell 5

Boligene skal gjennspeile sørlandsidyllen Langesung med smale smug mellom husene og siktlinjer mot sjøen. Samtidig skulle det være referanser til tidligere aktivitet på industritomten med produksjonslokaler og den ruvende kranen Pluto.

P6
L1
L4
T 5 oppdatert balkong
Nattrender ferdig

Smietangen er et resultat av en parallell konkurranse på en tidligere industritomt i Langesund. Nattbildet er en illustrasjon hentet fra konkurransematerialet.