APALVIKA

Fritidsbebyggelse i Risør

Front
Adresse
Apalvika, Risør kommune
Tiltakshaver
Porta Risør AS
Prosjekt
Apalvika
Kontaktperson
Torbjørn Våge
torbjorn@spir.no
90 95 97 01

Apalvika ligger idyllisk til, langs Søndeledfjorden ved foten av Grønfjell. En gammel utskipningshall for tremasse har i årevis stått ubrukt etter at bedriften la ned i 1998. Den særegne naturen på området med eikeskog som møter fjord - nakne svaberg og lune viker skaper et fantastisk sted for fritidsbebyggelsen.

Nærområdet rundt tomten og Søndeled er et populært turområde. Intensjonen med prosjektet er å skape en destinasjon, et attraktivt område for både fastboende, feriegjester og tilreisende, som tar utgangspunkt i de stedbundne kvalitetene som glattskurte svaberg, bukter med små sandstrender, den gamle eikeskogen, fjorden og utsikten. Det er lagt vekt på å gjøre uteområdene tilgjengelige for allmennheten på en naturlig måte, ved å f. eks. knytte gangveier til turstier i området, etablere gjestebrygge og strender samt bygge en rullestolvennlig bryggegang langs hele sjøfronten.

Oversikt 1 copy
Apalvika diagrammer 2
Apalvika diagrammer 22

Prosjektet tar for seg to bygningstypologier. Med terrassehus utnyttes topografien på tomten, som er et sterkt kupert landskap med bratte svaberg som stuper ut i vannet. Ved å la bygningene følge landskapet vil bygningsmassen skjules av terrenget og følge den naturlige retningen langs strandlinjen. Byggets base terrasseres i takt med terrenget og ikles skifer-stein som henger sammen med de svabergene. Videre vil bygningsvolumet underdeles i tre punkthus og gi bygningnmassen et lettere og åpnere preg. På denne måten vil det bli mer variert utsikt og gode solforhold for alle boenhetene i prosjektet. Kileformen på punkthusene gjør at hovedfasaden mot vannet blir smalere og fremstår mindre massiv, og er med på å forsterke disse forholdene. De tre volumene er ikledd en grønn glasert flis som gjenspeiler eikeskogen og vannet.

Vår visjon for Apalvika er at bygget og området skal få en unik karakter og tilføre mange kvaliteter både for beboere og for nærområdet. Bebyggelsen skal ha en særegen tilhørighet til tomten som sammen skal skape anleggets identitet og gjøre Apalvika til en destinasjon!

Sherpatrapp
Kveld